photos taken for eagle tavern menu promotion

photos taken for PAWS
social media